MIKKY EKKO - PRESSURE PILLS

Gorgon City - Impaired Vision ft. Tink, Mikky Ekko

CLAMS CASINO - BLAST

CO-WRITTEN WITH MIKKY EKKO